Głowny ekran aplikacji

g?ówny ekran

Widok okna archiwum

g?ówny ekran

Widok panelu kryteria

g?ówny ekran


Okno Archwiwum. Miniatury wyświetlane z podziałem na dni. Otwarte menu szybkiego wyboru daty.

g?ówny ekran


Okno Archwiwum. Miniatury wyświetlane z podziałem na katalogi. Otwarte menu szybkiego wyboru katalogu.

g?ówny ekran

Okno archiwum. Przypisywanie słów kluczowych.

g?ówny ekran

Okno archiwum. Przypisanie zdjęcia do pozycji na mapie. Widoczne przejście do poprzedniego i poprzedniego zdjęcia ( strzałki oraz podglądy)

g?ówny ekran

Okno archiwum. Wyświetlone informacje z EXIF, histogram, przypisane słowa kluczowe, oraz wyśwetlona mapa z pozycją (widoczna po przeskrolowaniu okna)

g?ówny ekran

Okno importu

g?ówny ekran

Okno importu. Import w toku

g?ówny ekran

Okno importu. Miniatury

g?ówny ekran

Okno statystyka. Ogniskowa

g?ówny ekran

Okno statystyka. Przystost zbioru

g?ówny ekran

Okno statystyka. Obiektywy

g?ówny ekran

Wybór kolekcji

g?ówny ekran

Pokaz zdjęć

g?ówny ekran